OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV v okviru sodelovanja z INTELIGENCA SRCA, izdelovanje kopalnih srčkov, Darija Kuželj Pavlovič s.p.

 • Upravljavec zbirke osebnih podatkov: INTELIGENCA SRCA, izdelovanje kopalnih srčkov, Darija Kuželj Pavlovič s.p., Kumrovška ulica 19, 1000 Ljubljana, darija@inteligencasrca.si
  Naziv, naslov, telefon, elektronska pošta
 • Namen obdelave osebnih podatkov:

Upravljavec bo vaše osebne podatke zbiral izključno z namenom izvajanja naročenih storitev – intuitivno svetovanje in/ali prodaja kopalnih srčkov končnim kupcem.

Upravljavec bo za namen prodaje kopalnih srčkov od vas zbral osebne podatke zgolj, v kolikor boste kopalne srčke naročili po pošti ali boste kot fizična oseba želeli, da vam Upravljavec izda t.im. originalni račun. V primeru naročanja srčkov po pošti, bo Upravljavec od vas zbral naslednje podatke: ime priimek, naslov za dostavo, telefonsko številko in e-naslov. Te podatke potrebuje za pravilno dostavo srčkov ter za lažjo komunikacijo z vami (telefonska številka in e- naslov). Vaš e-naslov bo Upravljavec uporabil tudi za pošiljanje novičk in obveščanje o svoji ponudbi. Upravljavec lahko od vas zahteva tudi davčno številko in ostale podatke, ki bi jih morda potreboval zaradi plačila storitev.

V kolikor boste kot fizična oseba želeli, da vam Upravljavec za kupljene srčke izda originalni račun, bo Upravljavec v ta namen od vas (poleg podatkov iz prejšnjega odstavka) zahteval še podatke, ki jih mora takšen račun vsebovati skladno z veljavno zakonodajo, to so: ime, priimek, stalni naslov in davčna številka.

V kolikor boste izpolnili poseben vprašalnik, ki vam ga bo posredoval Upravljavec, vas bo Upravljavec zaprosil za vaš e-naslov. Na ta e-naslov vam bo posredoval vprašalnik ter v nadaljevanju tudi intuitivn nasvet, uporabil pa ga bo tudi za namene neposrednega trženja, to je za pošiljanje svojih novičk in obvestil o svoji ponudbi.

V primeru nadaljnjega sodelovanja z Upravljavcem, boste Upravljavcu v teku svetovanja posredovali še druge osebne podatke, ki pa jih je zaradi narave storitve (svetovanje) nemogoče v naprej taksativno našteti, primeroma pa so to: podatki o spolu, starosti, rojstvu, zdravstvenih težavah, stanu… pa tudi kontaktni podatki, kot so: telefonska številka in e-naslov ter podatke, potrebne za plačilo storitev: ime, priimek, davčna številka, stalni naslov. Vse zbrane podatke bo Upravljavec zbral in obdeloval izključno za namen izvajanja naročene storitve intutivnega svetovanja.

V primeru, da bi med vami in Upravljavcem prišlo do nesporazuma ali v kolikor bi Upravljavec moral uveljaviti ali zaščititi svoje pravne interese, lahko v ta namen obdeluje tudi vaše osebne podatke, kot so: ime, priimek, stalni naslov, davčna številka ter dokaz o izvedeni storitvi.

 • Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

– pogodba ( izpolnitev vprašalnika in sodelovanje v raznih programih, ki jih Upravljavec ponuja z namenom, da dosežete osebno spremembo, preobrazbo, premik naprej ipd., s čimer pri Upravljavcu naročite izvedbo intuitivnega svetovanja…) – člen 6b Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov;
– zakoniti interesi, za uveljavljanje katerih si prizadeva upravljavec ali tretja oseba po členu 6f Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov;
– privolitev posameznika po členu 6a Splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov,
– zakon – vsakokrat veljavni predpisi, ki zavezujejo Upravljavca (npr. z davčnega vidika npr. pri prodaji izdelkov in storitev)

Obdelava na podlagi zakona in pogodbenih odnosov
V primeru, ko je zagotovitev osebnih podatkov pogodbena obveznost, obveznost, ki je potrebna za sklenitev in izvajanje pogodbe z Upravljavcem, ali zakonska obveznost, morate zagotoviti osebne podatke; v primeru, da osebnih podatkov ne zagotovite, z Upravljavcem ne morete skleniti pogodbe, prav tako vam Upravljavec ne more izvesti storitev oziroma dobaviti produktov po pogodbi, saj nima potrebnih podatkov za izvedbo pogodbe.

Obdelava na podlagi zakonitega interesa
Upravljavec lahko podatke obdeluje tudi na podlagi zakonitega interesa, za katere si Upravljavec prizadeva, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki zahtevajo varstvo osebnih podatkov. V primeru uporabe zakonitega interesa Upravljavec vedno opravi presojo skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljamo vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe naših storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja naših storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev. V skladu s Splošno uredbo lahko Upravljavec v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdeluje podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posreduje tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o obsegu in vsebini preteklega sodelovanja z Upravljavcem ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

Obdelava na podlagi vašega soglasja
Upravljavec zbira in obdeluje (uporablja) vaše osebne podatke tudi za naslednje namene, kadar za to podate soglasje (privolitev):

 • izdelavo ponudb na podlagi vaših povpraševanj (preko poslanega e-sporočila, telefonsko, osebno, preko sporočil na družbenih omrežjih…),
 • obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih (tudi na podlagi zakona in zakonitega interesa, kadar okoliščine to izrecno narekujejo)
 • komunikacijo s posamezniki, ki so z Upravljavcem vzpostavili stik preko e-pošte ali osebno z namenom sodelovanja z Upravljavcem (npr. za zaposlitev ali drugačno poslovno sodelovanje)
 • pošiljanje tedenskih akcij in drugih obvestil o aktualni ponudbi in novostih Upravljavca po elektronski pošti,
 • vse druge namene, za katere se specifično strinjate pri sodelovanju z Uporabnikom.
 • Uporabniki ali kategorije uporabnikov[1] osebnih podatkov, če obstajajo:
  Zaradi lastne organiziranosti dela Upravljavec posamezna opravila v zvezi z vašimi podatki zaupa drugim osebam (pogodbenim obdelovalcem). Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu Upravljavca, v mejah njenega pooblastila (v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu) in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti.

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje Upravljavec so:

 • računovodski servis;
 • računalničar in vzdrževalci IT sistemov,
 • pravni svetovalci Upravljavca (odvetniške pisarne, s katerimi Upravljavec sodeluje)
 • ponudniki pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. Mailchimp in drugi),
 • ponudniki sistemov za upravljanje odnosov s kupci (npr. Microsoft),
 • ponudniki rešitev za spletno oglaševanje (npr. Google, Facebook),

Upravljavec ne bo posredoval vaših osebnih podatkov tretjim nepooblaščenim osebam.

 • Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo:
  Upravljavec osebnih podatkov ne iznaša v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA – vsi pogodbeni obdelovalci v ZDA, katerim Upravljavec omogoča vpogled v osebne podatke (npr. Dropbox, Gmail, Google), v svojih Splošnih pogojih uporabe in Politiki zasebnosti zagotavljajo spoštovanje pravil iz Splošne uredbe GDPR (Uredba EU 2016/679) in potrjujejo, da so pridobili certifikat skladnosti z zasebnostnim ščitom EU-ZDA (EU-U.S. Privacy Shield Framework)

Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:
Upravljavec bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena (npr. podatki, ki jih upravljavec obdeluje na podlagi zakonitega interesa), zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelovani. Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje na podlagi zakona, Upravljavec hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon oziroma, v kolikor zakon ne predpisuje obdobja hrambe, do izpolnitve namena, za katerega so bili zbrani.

Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, Upravljavec hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju, razen v primerih, ko pride med vami in Upravljavcem do spora v zvezi s pogodbo; v takem primeru hrani Upravljavec podatke še 5 let po pravnomočnosti sodne ali arbitražne odločbe ali poravnave ali, če sodnega spora ni bilo, 5 let od dneva mirne rešitve spora.

Tiste osebne podatke, ki jih Upravljavec obdeluje na podlagi osebne privolite posameznika, Upravljavec hrani trajno, do preklica te privolitve s strani posameznika oz. zahteve po prekinitvi obdelave. Upravljavec take podatke izbriše še pred preklicem le, kadar je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

Po preteku obdobja hrambe upravljavec osebne podatke učinkovito in trajno izbriše ali anonimizira, tako da jih ni več mogoče povezati z določenim posameznikom.

 • Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov: S pisno zahtevo, poslano priporočeno na naslov: : INTELIGENCA SRCA, izdelovanje kopalnih srčkov, Darija Kuželj Pavlovič s.p., Kumrovška ulica 19, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti na naslov: darija.pavlovic@icloud.com, lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Zahteva za uveljavitev posamezne pravice mora biti obrazložena, v njej mora posameznik navesti razlog za uveljavljanje posamezne pravice ter navesti, katero pravico uveljavlja. Zahteva mora biti podpisana. Anonimnih zahtev upravljavec ne obravnava. V kolikor upravljavec dvomi v identiteto posameznika, ki naj bi vložil zahtevo za uveljavljanje posamezne pravice, lahko Upravljavec od posameznika zahteva, da svojo identiteto dodatno izkaže oz. utemelji (tudi z vpogledom v osebni dokument posameznika). Lažne zahteve ali zahteve, podane z namenom očitnega nagajanja, lahko Upravljavec prijavi pristojnim nadzornim organom in/ali organom pregona.

 • Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.
 • Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: www.ip-rs.si).

 

To obvestilo je bilo nazadnje posodobljeno dne 3. 2. 2020.

INTELIGENCA SRCA, izdelovanje kopalnih srčkov, Darija Kuželj Pavlovič s.p.

[1] Točka (9) člena 4 Splošne uredbe.