Osebno in poslovno svetovanje

Živimo v času velikih sprememb in svet se spreminja tako hitro kot še nikoli doslej (Gregg Braden).

Edina stalnica v življenju so spremembe, pravijo.

Globoke spremembe pa lažje izvedemo in izpeljemo, če poglobimo – razširimo naše zavedanje.

Bolj kot poznamo sebe, svoje sposobnosti, zmožnosti, talente, intuitivne darove (inteligenco),…manj nas bo strah sprememb, lažje se bomo prilagodili, ukoreninili, utrdili, našli smisel svojega bivanja,……

Naša dejanja, mišljenje, čustvovanje, delovanje – poklicanost,….dobijo globok smisel in vrednost, ko poglobimo in razširimo naše zavedanje. Potem vemo v kaj verjamemo, kaj nam je vredno oziroma katere so naše vrednote. To nas osredišči – poveže z najglobljim – duhovnim delom sebe, osmisli ter pogosto navda z globokim občutkom miru in spokojnosti.

Kot pravi Viktor Frankl, je naše iskanje smisla osnovna življenjska motivacija. Prav zaradi tega iskanja smo duhovna bitja. In če ta globoka potreba po smislu ostane neizpolnjena, doživljamo življenje kot plitvo ali prazno. Pri zelo velikem številu ljudi danes ta potreba ni izpolnjena, temeljna kriza našega časa pa je duhovna. (Danah Zohar in Ian Marshall, Duhovni kapital)

Z osebnim in poslovnim svetovanjem pomagam posamezniku / podjetju pri aktiviranju njegove duhovne narave, predvsem z vidika vrednot in njegovih osebnih potencialov. Vrednote so zelo pomembne, še posebej duhovne, saj podpirajo naš duhovni namen (kdo smo, zakaj smo tukaj,..).

Tako skozi vrednote prebujamo našo duhovnost.

Preprost stavek, a globok po svoji izkušnji. Namreč vrednote niso enostavne za živet, saj zahtevajo celostni pristop in izkustveno delo.

Tako je moje delo celostno in izkustveno.

Celostni – holistični pristop je globinski pristop. Terja svoj čas, spremembe, globoke motive, voljo, razumevanje celostne situacije, dovzetnost za novo in pripravljenost to novo ponotranjiti, predanost ter predvsem GLOBOKO in ISKRENO ljubezen do sebe,….

S svetovanjem pomagam poiskati, izgraditi in zaživeti posameznikove vrednote in /ali vrednote podjetja. Moj dar duhovne empatije mi pri tem pomaga, da lažje slišim in prepoznam kdo ravna v skladu s svojim življenjskim namenom in vrednotami ter kdo ne.

Posameznika vodim čez dogajanje, neke vrste notranji proces ki se ob tem sproži, ko vrednote iz papirja spravlja v življenje. Dogajanje se sproži, saj vzorci kateri nam ne koristijo več začnejo razpadati.

Pomembno pri tem je, da vrednote spustimo čez telo, da jih ponotranjimo, sicer nismo ravno zgled vrednot, ki jih tako vneto zagovarjamo.

Če nimamo v življenju vrednot, se ne znamo orientirat. Vrednote so naš intuitivni kompas. (Musek, Osebnost in vrednote).

Ker je uresničevanje oziroma življenje vrednot zelo povezano s človeškimi potenciali – sposobnostmi, ob samem procesu posameznika podprem pri prepoznavanju in razvijanju njegovih potencialov (inteligence) ali kar sama poimenujem intuitivnega daru.

Kot inteligenca v tem primeru še zdaleč ni mišljena samo razumska inteligenca, temveč inteligence – sposobnosti (darovi) kot so prostorska, telesna, čustvena, verbalna, okoljska, vidna, duhovna…..

Na ta način se preko naših intuitivnih darov povezujemo s celoto in preko njih izražamo in živimo  zavest.

Ljudje smo najprej duhovna bitja in šele potem fizična in kot taki del bistveno večje sfere zavedanja. Nismo samo telo in um, smo predvsem duh. Združiti in uravnovesiti je treba oboje.

V svetu katerem živimo – dualističnem se odsotnost duha (duhovnega dela) in presežek fizičnega kaže predvsem kot:

  • pretirana materialnost, tekmovalnost, borba, površinskost, kratkoročnost, cinizem, egoizem, otopelost, skepticizem….

  • pomanjkanje holizma oziroma holističnega pristopa, zavedanja, razumevanja in prepoznavanja širše slike, vrednot, empatije, zaupljivosti, ranljivosti, raziskovanja, intuicije…..

S tem, ko se ne zavedamo in ne sprejemamo našega drugega – nevidnega dela (duhovnega) zanikamo sebe in se omejimo, mnogo globje kot si sploh lahko predstavljamo. Omejimo se v čustvovanju, mišljenju, zaznavanju, dojemanju…. v odnosu do nekaterih delov sebe, kateri običajno skrivajo naše vrhunske lastnosti in talente.

A prav duhovnost – naša duhovna narava je tista, s katero si želimo v našem življenju nekaj spremeniti.

V priponki je kratki vprašalnik za prepoznavanje vaših sposobnosti, potencialov, talentov,……za hiter vpogled v prevladujoči način delovanja vaše intuicije. Vabljeni k izpolnitvi in v kar najkrajšem možnem času vam odgovorim. Vprašalnik je del moje promocije in z vso predanostjo ter srčnostjo naredim brezplačno vsakemu, ki začuti da bi rad spoznal nekaj več o sebi.

V kolikor se zanimate za svetovanje pošljite povpraševanje preko spodnjega obrazca

[]
1 Step 1

Potrjujem, da sem seznanjen z Uredbo o varstvu osebnih podatkov in dovoljujem uporabo mojih podatkov v namen analize vprašalnika. Vaše podatke lahko kadarkoli osvežite ali zahtevate njihov izbris s sporočilom na naš kontaktni naslov.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right