O vrednotah

Vrednote niso nekaj kar bi se učili v šoli, o čemer bi nas poučevali, prav nasprotno so nekaj kar mora vsak sam prebuditi, poiskati, izgraditi,….
Namreč, če ne vemo kakšne so naše vrednote, ne vemo čemu slediti, potem ne vemo ZAKAJ nekaj POČNEMO.

Da bodo naša življenja pomenljiva se povežimo in uglasimo z našimi vrednotami.

Kadar je razhajanje med našimi resničnimi vrednotami in tem kar pošiljamo v svet veliko, bomo to neskladnost med našo notranjostjo in zunanjostjo doživljali kot težave v naših življenjih.

Vrednote so pomembne, saj prinašajo zavedanje (nas ozaveščajo).

Vrednote v poslovnem svetu

Ko jih vnesemo v poslovnost, smo vnesli naš duhovni vidik oziroma našega duha, to pa je nekaj čemur pravimo  poslanstvo oziroma POKLICANOST.

Vrednote so tiste, ki  bodo definirale nas in naše delo, te bodo povzročile razlikovanje med enim in drugim podjetjem (Danah Zohar, Duhovni kapital).

Definiranje, postavljane in izgradnja vrednot podjetje in zaposlene zelo poveže (na globokem nivoju), daje občutek, da delo ki ga opravljajo služi nečemu večjemu, višjemu, mogočnejšemu,…..da bo to delo pustilo pečat – dolgoročni in daljnosežni, daje občutek da podjetje – ljudje  obstajamo zaradi nečesa pomembnega, mogočnejšega, smiselnega.

Ko podjetje in posamezniki v njem postavijo in izgradijo svoje vrednote, to izboljša poslovanje podjetja, ga utrdi, stabilizira, ukorenini, zaposleni dvignejo sebe in poslovanje na višji nivo – duhovni nivo.

Lahko jih definiramo kot skupni imenovalec, kjer se zaposleni in njegov delodajalec srečajo, zato da bodo skupaj lahko ustvarjali zavestno, odgovorno, kreativno, izpolnjujoče in radostno življenje.

Posameznik, podjetja, družba, ….. se bomo razvijali, če bomo ljudje sledili svojim vrednotam in ne zgolj kapitalu, materialnosti. Se pravi, če bomo živeli svoje vrednote namesto da vse preveč zadovoljujemo svoje potrebe. Na ta način bomo razvijali in krepili kot posamezniki svojo duhovno moč in preko našega poslanstva duhovni kapital.

Vrednote predstavljajo človeka in človeštvo v njegovem največjem potencialu.

Vrednote in duhovna inteligenca (holistična zavest)

Vrednote, še posebej duhovne delujejo po zakonih kvantne fizike. Niso stvar nadzora in predvidljivosti temveč razvoja, ustvarjanja, vzajemnega sodelovanja,…

Izhajajo iz skupnega polja zavesti (so kot kvantum energije pravi Danah Z.) in so nedeljiva celota, kar je lastnost kompleksnih prilagodljivih sistemov oziroma holistične zavesti. Se pravi ena vrednota ne more obstajati ločeno od drugih in zato delujejo kot lepilo. Ta integrirana celovitost  vrednot nam daje izjemno moč, ko želimo vrednote pri svojem delu uresničiti in udejaniti.

V bistvu gre za holistično zavest (inteligenco), ki operira in dirigira desni možganski polovici, medtem ko dualistična zavest (kot jo pojmuje avtor James Olson v knjigi How whole brain thinking can save the future) upravlja z levo možgansko polovico.

Dva zelo različna operacijska sistema (tako avtor pojmuje raznoliko delovanje leve in desne možganske poloble), ki vnašata v naša življenja dva zelo različna načina mišljenja, čustvovanja, delovanja,…….Leva bolj znana kot moška se fokusira na dele in delce (kot Newtonova fizika) je analitična, prevladuje mišljenje za razliko od desne – ženske, katere pozornost je na celoti in na povezavi med deli, elementi, prevladuje čutenje.

Nerazvitost ali premalo razvita desna možganska polovica je tista, ki nas odreže oziroma prikrajša za naš duhovni razvoj. V družbi v kateri živimo in je izrazito poudarjena in dominantna leva – moška možganska polovica, za ljudi pomeni, da razvijamo in uporabljamo samo polovico naše prirojene inteligence. Zato je razvoj in krepitev desne možganske polovice ter holistične zavesti za človeštvo ključnega pomena.