Zdaj nam je vsem že jasno, da bo  Korona virus  trajal in …….vplival na naša življenja mnogo bolj kot si sploh lahko predstavljamo in zamišljamo. Življenje po Korona virusu nič več ne bo kot je nekdaj bilo.

Bolj kot kadarkoli prej zaznavam in čutim klic ZEMLJE in VESOLJA po naši SPREMEMBI, po dvigu zavesti, po prebujanju našega duhovnega dela  – razsežnosti, ki nam omogoča biti povezan z neko širšo in globljo sliko. In tega nas je STRAH.

Četudi je eksistenčni strah močno prisoten, pa čutim tudi veliko strahu pred globokimi in korenitimi spremembami, ki bodo celostno posegla v naša življenja. Ne gre toliko za sam virus (večina se zaveda in čuti, da ga bo fizično prebolela in preživela) kot za globoke spremembe na vseh področjih našega življenja ali vsaj pomembnejših področjih. To so spremembe, ki segajo do korenin in globin našega smisla ter namena, zavedanja – kdo sem, zakaj sem tukaj, s kakšnim namenom,….?

Sprememb, katerih se ne bomo mogli več lotiti površinsko ali s preračunljivostjo, kjer bo edini in prevladujoči motiv denar, predvsem ne s prevladujočo uporabo racionalnega uma,….. saj na ta način smo delovali do sedaj in ta način nas je pripeljal v stanje v katerem smo. Kajti zgolj um ne zadostuje, saj v umu ni globljega smisla. Razlogi, ki jih ljudje iščemo za osmislitev življenja niso razumski, vendar duhovni, kot pravi  Danah Zohar, avtorica duhovne inteligence.

Ljudje smo najprej duhovna bitja in šele potem fizična ter tako del bistveno večje sfere zavedanja.

Dokler naš um noče sprejeti, da smo mi predvsem duhovna bitja (in ne samo bitja razuma), potem nam to ostaja nedostopno. Na ta način se omejimo, saj je naš racionalni um omejen, sebe in življenje pa doživljamo kot ločeno, izolirano, nepovezano (priznavamo samo zakone Newtonove fizike ne pa tudi kvantne fizike). S tem se zapremo pred intuicijo – intuitivnim umom (duhovno inteligenco ). Vse to se zelo odraža v naših življenjih saj intuitivni um deluje celostno, kar je  popolnoma drugače kot racionalni  – linearni um.

V najglobljem smislu se dogaja to, kar nam  življenje sporoča že nekaj časa z menjavo polov. Iz naših površinskih motivov – ZADOVOLJEVANJA NAŠIH POTREB IN UŽITKOV (kar je preraslo čez vse meje) prehajamo v SAMOIZPOLNITEV (kdo v svojem najglobljem bistvu sem). Iz tekmovanja, borbenosti, brezbrižnosti do drugih, preživetja  – ki smo si ga postavili za  najpomembnejši motiv našega bivanja,….prehajamo v sodelovanje, povezovanje, sočutje, zavedanje kdo smo in kaj nam je vredno.

Prehajamo v življenje od znotraj navzven, v življenje kjer bo najprej duša in potem kruh. A za ta prehod bo potrebna pot skozi brezno – skozi lastno bolečino.